Bad GirlSkin: ..:.::WoW Skins::. Mya Darktan 03 (Gangsta Fair)
Hair: ~Tableau Vivant~ Pretty reckless I - Frizzy chic - NatI
Belt: Legal Insanity - gangsta belt crown (Gangsta Fair)
Jeans: Legal Insanity - gangsta blue jeans (Gangsta Fair)
Sweater: [ bubble ] Sweet Bow Sweater (The 100 block fashion fair)
Shoes: .HollyWeird. Kurb Stompers // Sae Black(The 100 block fashion fair)
Body : maitreya
Pose:  *ComeSoon* Covil (Gangsta Fair)

(Gangsta Fair)April 25th-May 15th